قلاب دو شاخ قصابی

۲۰,۰۰۰ تومان

طول  :  ۲۷ سانتی متر

عرض :  ۲۱ سانتی متر