ناودانی استیل ۴۰ سانتی

۵۲,۸۰۰ تومان

ناودانی استیل بر روی کباب پزهای گازی قرار میگیرد و اجازه میدهد تا کباب شما کاملا مغز پخت شود و جلوگیری میکند از برخورد مستقیم آتش

1027


گزارش تخلف